SUBARNAPUR - ADDITIONAL ZONE
   
SECRETARY
  Er. Santosh Kumar Pal, J.E.
 
C/o – House of Balaram Mishra
  Near Gouri Ghat, Ghodaghatapada
  At/P.O./Dist-Subarnapur, 767017
 
9437619067
 
santoshkumarpalo1967@gmail.com
   
ADDITIONAL ZONAL SECRETARIES