JAJPUR - ADDITIONAL ZONE
   
SECRETARY
  Er. Prasanta Ku. Das, J.E.
 
DRDA, Jajpur
  Dist - Jajpur
 
9437022231
 
Email : prasanta42002@gmail.com
   
ADDITIONAL ZONAL SECRETARIES