BHADRAK - ADDITIONAL ZONE
   
SECRETARY
  Er. Jayadeba Patra, J.E
 
At- Bonth Chhak
  P.O./Dist: Bhadrak
 
9437265539
 
Jayadeb.patra 2011@gmail.com
   
ADDITIONAL ZONAL SECRETARIES